De schooldag

Elke dag worden de kinderen met de bus naar school gebracht vanuit Winsum en Uithuizen. De les begint om 9.00 uur. Halverwege de ochtend is een pauze van ongeveer 15 minuten. De kinderen eten dan fruit en drinken water. Dit nemen ze zelf mee. Er wordt even buiten gespeeld, daarna begint de les weer.

Om 12.30 uur is de middagpauze van ongeveer 30 minuten. Ze eten en drinken dan de lunch en het drinken dat ze zelf hebben meegenomen. Er wordt weer even buiten gespeeld, daarna begint de les weer. Om 14.30 uur zijn de kinderen vrij en worden ze opgehaald of met de bus naar Winsum of Uithuizen gebracht.

Elke dag wordt er in de les aandacht besteed aan het leren van Nederlandse woorden, lezen en rekenen. Elke week krijgt elke groep gymles. De meester of juf vertelt wanneer de gymles is, zodat de kinderen hun gymkleren mee kunnen nemen.